Wystawa w 150 rocznicę urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera PDF Drukuj Email

Kazimierz Przerwa-Tetmajer w Chrzanowie

17 października 2015 roku  Kazimierz Przerwa-Tetmajer zawitał do Chrzanowa. O godz. 15.00 odbyło się otwarcieplenerowej wystawy poświęconej poecie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Wystawę otworzył poeta i redaktor naczelny „Kroniki Chrzanowskiej" pan Antoni Dobrowolski. Powitał z-cę burmistrza, panią Beatę Wątor, Pełnomocnika Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz członka  Oddziału PTT w Chrzanowie panią Bożenę Jopek, byłego burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej pana Aleksandra Grzybowskiego, prezesa Oddziału Katowickiego Związku Podhalan który  reprezentował Zarząd Główny Związku Podhalan pana Mieczysława Kucharskiego, Dyrektora MOKSiR-u pana Jana Smółkę, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej panią Annę Siewiorek, prezesa ZG PTT Józefa Haducha, członków honorowych PTT Barbarę Morawską-Nowak i Stanisława Trębacza, oraz prezesa, członków i sympatyków PTT z Chrzanowa przybyłych na otwarcie wystawy. Następnie  prezes Haduch przybliżył zebranym sylwetkę Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz obchody Roku poety w 150 rocznicę jego urodzin.


Józef Haduch omawia historie powstania wystawy

Prezes Oddziału, Remigiusz Lichota podziękował patronom honorowym i partnerom wystawy i wręczył Pamiętnik PTT tom 23 oraz albumik zbierający plansze wystawy, wydany przez Oddział w Chrzanowie i zachęcił wszystkich do obejrzenia wystawy.


Remigiusz Lichota wręcza patronom honorowym i partnerom wystawy Pamiętniki PTT i foldery z wystawy


Następnie zostaliśmy zaproszeni do sali teatralnej MOKSiR  na pokaz multimedialny ks. Zbigniewa Pytla i Piotra Nawary oraz koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Zielony Szlak. Przepiękne tatrzańskie fotografie ks. Zbigniewa Pytla, członka O/Chrzanów,  przesuwały się  przez ekran w oprawie muzycznej, od czasu do czasu przewracała się karta z tekstem wybranych poezji.


ks.Zbigniew Pytel opowiada o powstaniu pokazu

Klimat pokazu doskonale współgrał z duchem epoki Młodej Polski. Drugim punktem programu w sali był koncert zespołu Zielony Szlak. Liderowi zespołu, Radkowi Partyce towarzyszyła Joanna Kantor z grą na skrzypcach i Michał Myśliwiec z akompaniamentem na pianoli. Kolejne utwory zapowiadał Radek. Były to głównie poezje tatrzańskie Tetmajera, ale także utwór Kasprowicza „Na Pysznej”; przypomniano też Beskid Mały – góry domowe kardynała Karola Wojtyły w nawiązaniu do 37 rocznicy Jego wyboru na papieża oraz wiersz ks. Twardowskiego „W Komańczy” nawiązujący do uwięzienia tamże kardynała Stefana Wyszyńskiego.


wspólne zdjęcie artystów i zaproszonych gościZespół Zielony szlak w towarzystwie Remigiusza Lichoty i Antoniego Dobrowolskiego

Na koniec zespół wykonał najbardziej znany utwór Kazimierza Przerwy-Tetmajera we własnej interpretacji muzycznej. Gorące brawa  widowni było słychać po każdym utworze i na koniec występu zespołu. Na zakończenie wykonawcy i goście z sali zostali zaproszeni na scenę do pamiątkowych zdjęć.


Barbara Morawska – Nowak


Otwarcie wystawy w obiektywie:

Galeria 1 - zdj.  R.Lichota

Galeria 2 - zdj.  J.Kołacz

Galeria 3 - zdj.  M.Ryś