X WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj Email

X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału PTT w Chrzanowie


  W środę 11 maja 2016 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Głównym celem Zgromadzenia było podsumowanie działalności Oddziału za ostatnie trzy lata, wybór nowych władz Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd PTT.Fot.1  Uczestnicy Zgromadzenia

  Zebranie rozpoczął prezes Remigiusz Lichota. Po przywitaniu zebranych członków Oddziału, dalsze prowadzenie obrad powierzono Józefowi Haduchowi - przewodniczącemu Zgromadzenia oraz Bożenie Jopek - sekretarzowi. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału przedstawił Remigiusz Lichota, sprawozdanie finansowe - Marcin Ryś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Józef Haduch, a sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Bożena Jopek. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań udzielili Zarządowi absolutorium. W dalszym toku zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz, komisji i delegatów. Poniżej zaprezentowane wyniki wyborów:Zarząd:

Prezes – Remigiusz Lichota

Sekretarz – Bogumił Ryś

Skarbnik – Marcin Ryś

Członek – Marcin Kornecki

Członek - Ireneusz Stojak

Członek – Andrzej Marcinek

Członek – Kacper Szkowron

Członek – Janusz Kołacz


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Józef Haduch

Sekretarz – Wiesław Kurowski

Członek – Mariusz Ryńca


Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Bożena Jopek

Sekretarz – Adam Biel

Członek – Stanisław Zając


Delegaci na X Zjazd PTT w Zakopanem 11-12.06.2016r:

1.Maria Ciaputa,

2.Michał Dymek,

3.Dariusz Dudek,

4.Adam Górnicki,

5.Józef Haduch,

6.Grażyna Jakubiec,

7.Bożena Jopek,

8.Janusz Kołacz,

9.Marcin Kornecki,

10.Tomasz Kowalik,

11.Wiesław Kurowski,

12.Remigiusz Lichota,

13.Jarosław Niechciał,

14.Agata Noszczyk,

15.Jan Oczkowski,

16.Bogumił Ryś,

17.Józef Ryś,

18.Marcin Ryś,

19.Stanisława Ryś,

20.Wanda Starostka,

21.Ireneusz Stojak,

22.Kacper Szkowron,

23.Stanisław Trębacz,

24.Jakub Żmuda


Delegaci rezerwowi:

1.Adam Biel,

2.Mieczysław Kucia,

3.Anna Lichota,

4.Katarzyna Markiewicz