Sprawy członkowskie PDF Drukuj Email

Składka członkowska roczna na 2019 rok wynosi:

  • MŁODZIEŻ do lat 8, MŁODZIEŻ SZKOLNYCH KÓŁ PTT oraz INWALIDZI I i II grupy 6
  • STUDENCI i UCZNIOWIE (do lat 26) 20
  • EMERYCI i RENCIŚCI                25
  • DOROŚLI 30

Składkę członkowską można wpłacić w biurze PTT Oddziału w Chrzanowie, ul.Sokoła 24/108 lub przelewem na konto PTT Oddziału w Chrzanowie z TYTUŁEM WPŁATY: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2019” na numer konta Oddziału 81 1020 2384 0000 9202 0050 1601

Opłacona składka obniża koszt udziału w wycieczkach. Prosimy o nie łączenie wpłat składkowych płaconych przelewem z innymi przelewami (za wycieczki, książeczki itp.)

INFORMUJEMY TEŻ NASZYCH BYŁYCH CZŁONKÓW, KTÓRZY NIE OPŁACALI SKŁADEK OD KILKU LAT, ŻE MOGĄ TO UCZYNIĆ PONOWNIE, WPŁACAJĄC TYLKO SKŁADKĘ ZA BIEŻĄCY ROK BEZ KOSZTÓW DODATKOWYCH.


Aby zostać członkiem PTT Oddziału w Chrzanowie należy:

1. zapoznać się ze statutem Towarzystwa >>>

2. wypełnić deklarację plus ew. zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku Szkolnych Kół PTT lub nieletnich:

deklaracja członkowska

zgoda rodziców lub opiekunów dla członków SKK PTT

zgoda rodziców lub opiekunów dla nieletniego członka oddziału


Deklaracje w formie papierowej są dostępne też w biurze oddziału. 

Dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w bazie danych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia.

3. załączyć 1 zdjęcie do legitymacji

4. wypełnione deklaracje wraz ze zdjęciem należy złożyć w biurze oddziału w Chrzanowie, ul.Sokoła 24/108

5. opłacić składkę członkowską i wpisowe w biurze oddziału w Chrzanowie, ul.Sokoła 24/108 lub przelewem na konto PTT Oddziału w Chrzanowie z TYTUŁEM WPŁATY: „WPISOWE i SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2019” na numer konta Oddziału 81 1020 2384 0000 9202 0050 1601  wg odpowiedniej kwoty:

  • MŁODZIEŻ do lat 8, MŁODZIEŻ SZKOLNYCH KÓŁ PTT oraz INWALIDZI I i II grupy  
6 zł (składka członkowska 6 zł)
  • STUDENCI i UCZNIOWIE (do lat 26)
30 zł (składka członkowska 20 zł, wpisowe 10 zł)
  • EMERYCI i RENCIŚCI 
          37,50 zł (składka członkowska 25 zł, wpisowe 12,50 zł)
  • DOROŚLI
45 zł (składka członkowska 30 zł, wpisowe 15 zł)