XI Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem PDF Drukuj Email


XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT

Kuźnice, 8-9 czerwca 2019 r.


   8 i 9 czerwca 2019 r. w Zakopanem z udziałem blisko 100 delegatów w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego miał miejsce XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Delegatami chrzanowskiego Oddziału PTT byli: Grażyna Jakubiec, Aneta Remzak, Irena Gądek, Wanda Starostka, Bożena Tomaszewska, Stanisław Trębacz, Remigiusz Lichota, Józef Haduch, Marcin Ryś, Bogumił Ryś, Janusz Kołacz, Marcin Kornecki, Mariusz Ryńca, Wiesław Kurowski, Andrzej Marcinek, Dariusz Dudek, Adam Szlachcic, Robert Perończyk, Zdzisław Galik.


   Pierwszego dnia uczciliśmy minutą ciszy zmarłych członków PTT minionej kadencji. Następnie nadszedł czas na wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych, które wręczał ustępujący prezes ZG - Pan Wojciech Szarota. Po wysłuchaniu sprawozdań ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego PTT IX kadencji. Wybrano także nowego prezesa PTT, którym została Pani Jolanta Augustyńska. Szybki i sprawny przebieg pierwszego dnia obrad sprawił, że delegaci mieli też nieco czasu na spacer po Zakopanem i okolicach.


Delegaci Oddziału Chrzanów na XI Zjeździe PTT


   Kolejnego dnia delegaci wybrali nowy Zarząd Główny PTT oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Pan Józef Haduch został wiceprezesem ZG, Prezes naszego Oddziału Pan Remigiusz Lichota został członkiem Prezydium ZG, a Pan Bogumił Ryś i Pan Marcin Ryś - członkami Zarządu Głównego. Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Mariusza Ryńcę, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Pana Wiesława Kurowskiego. W czasie spotkania dyskutowaliśmy o sprawach ważnych i bliskich działaniom PTT. Dokonano też niewielkich zmian w Statucie.

Remigiusz Lichota


Fotogalerie z XI Zjazdu 

07.06.2019r. - ostatnie posiedzenie ZG PTT X kadencji - zdj. R.Lichota

08.06.2019r.- dzień 1 - zdj. R.Lichota

08.06.2019r. - dzień 1 - zdj. J.Kołacz

09.06.2019r. - dzień 2- zdj. R.Lichota

09.06.2019r. - dzień 2 - zdj. J.Kołacz

09.06.2019r. - pierwsze posiedzenie ZG PTT XI kadencji - zdj. R.Lichota