PDF Drukuj Email


MAREK POZZI (1952-2020)


   19 października 2020 r. w wieku 68 lat odszedł od nas na wieczną wędrówkę ś.p. Marek Pozzi - wieloletni członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Marek Pozzi urodził się 20 maja 1952 r. w Chrzanowie. W roku 1976 ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z Politechniką Śląską był związany od 1977 r. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1997 tytuł doktora habilitowanego. W latach 2003-2013 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, a w latach 2013-2017 był Dyrektorem tego Instytutu. Od 2017 do 2019 r. był kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej. W latach 2008-2012 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geologii ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą, a następnie (2016-2019) był Prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju. Z Jego inicjatywy powstały specjalności studiowania: Kształtowanie środowiska na terenach górniczych, Gospodarka wodna oraz Geologia inżynierska  i geotechnika. Działalność naukowa Marka Pozziego obejmowała głównie zagadnienia z zakresu geologii górniczej i środowiskowej oraz petrologii. Był autorem lub współautorem pięciu książek i monografii, ponad 90 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych oraz ponad 110 prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Wypromował czterech doktorów. Posiadał uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Był pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych”. Za swą działalność otrzymał szereg wyróżnień, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznakę Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był członkiem kilku organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice, International Mine Water Association oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie. Marek Pozzi był również człowiekiem licznych pasji, między innymi kajakarstwa, dalekich podróży i górskich wędrówek. Potrafił też o nich ze swadą opowiadać, m.in. podczas prelekcji, które cieszyły się ogromną popularnością. Uczestnicy mogli wysłuchać opowieści pt.: „Polesia czar. Kajakiem po Wołyniu”, „W Amazonii”, „Zachodnie Stany USA”, „Jar Dniestru”, „Wyprawy do kanionu rzeki Colca” czy „Od Patagonii do Meksyku”. Marek Pozzi cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników oraz przyjaciół i nigdy nie odmawiał pomocy. Pożegnaliśmy go 23 października 2020 r. podczas nabożeństwa w kościele Przemienienia Pańskiego w Libiążu. Marku, będziemy cię pamiętać jako prawdziwego przyjaciela, który potrafił znaleźć dla nas czas i służyć dobrym słowem.