XII WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj Email

XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału PTT w Chrzanowie


  W środę 27 kwietnia 2022 r. odbyło się XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Głównym celem Zgromadzenia było podsumowanie działalności Oddziału za ostatnie trzy lata, zatwierdzenie sprawozdań za 2021 rok, wybór nowych władz Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd PTT.Fot.1  Uczestnicy Zgromadzenia


   Zebranie rozpoczął prezes Remigiusz Lichota, który przywitał zebranych członków Oddziału. Pierwszym punktem spotkania był wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczącym został Józef Haduch, a sekretarzem Wiesław Kurowski. Kolejno wybrano Komisję Mandatowo- Skrutacyjno-Wnioskowa. W jej skład weszli: Jerzy Zając, Bożena Tomaszewska, Krystyna Sołtysik. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału przedstawił Remigiusz Lichota, sprawozdanie finansowe- Marcin Ryś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Józef Haduch, a sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Bożena Jopek. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdania za 2021 rok oraz udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. W dalszym toku zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz, komisji i delegatów. Poniżej znajdują się wyniki wyborów:


Zarząd:

Prezes – Remigiusz Lichota

Skarbnik – Marcin Ryś

Sekretarz – Bogumił Ryś

Członek – Janusz Kołacz

Członek – Kacper Szkowron

Członek – Andrzej Marcinek

Członek - Ireneusz Stojak

Członek – Marcin Kornecki

Członek – Dominika Dudek

Członek – Jadwiga Bazuła - TreśkaFot.2  Nowy Zarząd Oddziału XII kadencjiKomisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Józef Haduch

Zastępca Przewodniczącego – Mariusz Ryńca

Sekretarz – Wiesław Kurowski


Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Bożena Jopek

Sekretarz – Adam Biel

Członek – Stanisław Zając


Delegaci na XII Zjazd PTT w Zakopanem 04-05.06.2022r:

1.Adam Biel

2.Jadwiga Bazuła-Treśka

3.Beata Chudaszek

4.Dominika Dudek

5.Zdzisław Galik

6.Irena Gądek

7.Józef Haduch

8.Stanisława Klamczyńska

9.Janusz Kołacz

10.Marcin Kornecki

11.Wiesław Kurowski

12.Remigiusz Lichota

13.Andrzej Marcinek

14.Bogumił Ryś

15.Marcin Ryś

16.Adam Szlachcic

17.Bożena Tomaszewska

18.Stanisław Trębacz

19.Jerzy Zając


Delegaci rezerwowi:

1.Agnieszka Dębska

2.Dariusz Dudek

3.Adam Górnicki

4.Bożena Jopek

5.Mariusz Ryńca

6.Ireneusz Stojak

7.Kacper Szkowron>>> Fotorelacja >>>