XII Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem PDF Drukuj Email


XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT

Kuźnice, 4-5 czerwca 2022 r.


   4 czerwca 2022 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach rozpoczął się XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

   Pierwszego dnia obrad zostały wręczone przez II wicewojewodę małopolski Ryszarda Pagacza odznaczenia państwowe zasłużonym członkom PTT. Z naszego oddziału Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Józef Haduch, a Stanisław Trębacz otrzymał Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Prezes ZG Jolanta Augustyńska wręczyła Andrzejowi Marcinkowi i Bogumiłowi Rysiowi Honorowe Złote Odznaki z Kosówką PTT.

   Następnie po przyjęciu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyły się wybory nowego prezesa PTT, którym została Jolanta Augustyńska z Oddziału w Nowym Sączu.

   W obradach z naszego Oddziału uczestniczyło 19 delegatów: Stanisław Trębacz, Józef Haduch, Remigiusz Lichota, Marcin Ryś, Bogumił Ryś, Andrzej Marcinek, Beata Chudaszek, Wiesław Kurowski, Adam Szlachcic, Irena Gądek, Bożena Tomaszewska, Dominika Dudek, Jadwiga Bazuła-Treśka, Jerzy Zając, Adam Biel, Stanisława Klamczyńska, Janusz Kołacz, Zdzisław Galik i Marcin Kornecki. Z Oddziału chrzanowskiego do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zostały wybrane: Bożena Tomaszewska i Dominika Dudek a do pocztu sztandarowego Irena Gądek, Beata Chudaszek i Janusz Kołacz.Delegaci Oddziału Chrzanów na XII Zjeździe PTT


   5 czerwca 2022 r., drugiego dnia obrad Delegatów na XII Zjazd, dokonano wyboru członków Zarządu Głównego PTT. Z chrzanowskiego Oddziału Józef Haduch został wiceprezesem ZG, Remigiusz Lichota został członkiem Prezydium ZG, Jadwiga Bazuła – Treśka została członkiem ZG PTT, Adam Biel został członkiem Sądu Koleżeńskiego, a Wiesław Kurowski został członkiem Komisji Rewizyjnej. Po wyborze nowego Zarządu Głównego PTT XII kadencji odbyło się jego pierwsze zebranie.

Remigiusz LichotaFotogalerie z XII Zjazdu 

>>> 03.06.2022r. - ostatnie posiedzenie ZG PTT XI kadencji >>>

>>> 04.06.2022r.- dzień 1 >>>

>>> 05.06.2022r. - dzień 2 >>>

>>> 05.06.2022r. - pierwsze posiedzenie ZG PTT XII kadencji >>>