GSB PTT / MSB PTT PDF Drukuj Email

Powstałe w 1873 roku Towarzystwo Tatrzańskie, które po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT), za jedno z głównych zadań postawiło sobie udostępnianie gór. Polegało to w pierwszej kolejności na budowie dróg i ścieżek. Już w niedługim czasie po powstaniu rozpoczęto znakowanie szlaków turystycznych, jako podstawowego sposobu ułatwienia wędrowania obszarami górskimi.
 
Główny Szlak Beskidzki został wyznakowany w latach 1924 -1935 z inicjatywy Kazimierza Sosnowskiego, jednego z najbardziej znanych animatorów ruchu turystycznego w Beskidach. Wiedzie najbardziej atrakcyjnymi terenami górskimi, a jego przebieg w znacznej części zaprojektował Mieczysław Orłowicz, działacz turystyczny, twórca Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie. W 1935 roku na zjeździe Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie nadano szlakowi imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wyznakowaniu szlaku rozwijano również infrastrukturę turystyczną - budowano schroniska, schrony niezagospodarowane oraz szlaki łącznikowe. Po II wojnie światowej w związku ze zmianami granic został on skrócony o tereny Karpat Wschodnich, które pozostały poza granicami Polski, zmieniono też nieco jego przebieg w Bieszczadach. Przystosowanie szlaku do zmian terytorialnych zrealizowali Władysław Krygowski i Edward Moskała. Od 1973 roku nosi on imię Kazimierza Sosnowskiego.
 
Obecnie Główny Szlak Beskidzki przebiega od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Jest to najdłuższy w Polsce szlak pieszy o długości 519 km. Wiedzie przez kilka grup górskich, pokazując różnorodny krajobraz, a także liczne ciekawostki przyrodnicze i historyczne. Główny Szlak Beskidzki ma szczególne znaczenie dla uprawiania turystyki górskiej - jest klamrą spinającą cały obszar Karpat w Polsce, a jego pokonanie jest istotnym osiągnięciem
dla każdego turysty.

Mały Szlak Beskidzki o długości 137 km wyznakowany kolorem czerwonym jest czwartym pod względem długości szlakiem polskich Karpat. Prowadzi przez te tereny Beskidów, które omija swoim przebiegiem Główny Szlak Beskidzki - Beskid Mały, Beskid Makowski oraz Beskid Wyspowy, od Straconki w Bielsku-Białej (Beskid Mały) po Luboń Wielki (Beskid Wyspowy).

Ustanowienie odznak „Główny Szlak Beskidzki PTT” i „Mały Szlak Beskidzki PTT” i ich rozpropagowanie jest ważnym elementem promocji turystyki górskiej przez Polskie Towarzystwo  Tatrzańskie.
 
 

Koszty książeczek i odznak:

 
książeczka GSB

8,50 zł + ew. koszt przesyłki:

1 książeczka - list polecony

8 zł (ekonomiczny)

10,50 zł (priorytetowy)

2 do 4 książeczki - list polecony

8 zł (ekonomiczny)

10,50 zł (priorytetowy)

 5 do 10 książeczek - list polecony + koperta ochronna

17 zł (ekonomiczny)

19,80 zł (priorytetowy)
książeczka MSB

 6,50 zł + ew. koszt przesyłki:

1 książeczka - list polecony

8 zł (ekonomiczny)

10,50 zł (priorytetowy)

2 do 4 książeczki - list polecony

8 zł (ekonomiczny)

10,50 zł (priorytetowy)

5 do 10 książeczek - list polecony + koperta ochronna

17 zł (ekonomiczny)

19,80 zł (priorytetowy)

odznaka GSB

 18,00 zł + ew. koszt przesyłki - list polecony 

8 zł (ekonomiczny)

10,50 zł (priorytetowy) 
odznaka MSB

18,00 zł + ew. koszt przesyłki - list polecony

8 zł (ekonomiczny)

10,50 zł (priorytetowy)
 
 

Do pobrania:

 * Regulamin odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego PTT* Regulamin odznaki Małego Szlaku Beskidzkiego PTT* Wykaz wycieczek odbytych do GSB PTT i MSB PTT* Przebieg Małego Szlaku Beskidzkiego i Głównego Szlaku Beskidzkiego