Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT PDF Drukuj Email

14 maja 2011 r. w Łopusznej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT. Powodem zwołania Zjazdu było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego ZG PTT za rok 2010 oraz dostosowanie statutu do zmienionych ustaw.

Miłym akcentem było wręczenie srebrnych krzyży zasługi, które nie dotarły przed VIII Zjazdem Delegatów, zasłużonym działaczom naszego Towarzystwa. Spośród odznaczonych obecni byli: Włodzimierz Janusik, Janina Mikołajczyk, Krzysztof Pietruszewski (wszyscy O/Łódź) i Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz).

Przewodniczącym Zjazdu wybrano Nikodema Frodymę (O/Kraków), a sekretarzem i protokolantem Barbarę Morawską-Nowak (O/Kraków). Sprawozdanie merytoryczne odczytał prezes Szymon Baron, a finansowe skarbniczka Joanna Król. Oba sprawozdania zostały zatwierdzone przez Zjazd przy jednym głosie wstrzymującym.

W ramach wolnych wniosków rozgorzała dyskusja na temat obecności słowa "swojszczyzna" w statucie PTT, które ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

***

Dzień wczesniej 13 maja 2011 r. po raz czwarty w tej kadencji, Zarząd Główny spotkał się na swoim posiedzeniu.

Wśród poruszanych spraw należy odnotować przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz propozycji zmian w statucie, które zostały poddane głosowaniu podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Łopusznej 14 maja 2011 r. Poinformowano również o wydaniu 19. tomu "Pamiętnika PTT" oraz przyjęto koncepcje wzoru odznak krajoznawczo-turystycznych PTT "Główny Szlak Beskidzki" i "Mały Szlak Beskidzki".


Uczestnicy posiedzenia ZG  z oddziału Chrzanów


Ważnym punktem posiedzenia była rezygnacja z przyczyn rodzinnych dotychczasowego sekretarza, Jerzego Zielińskiego (O/Tarnów) z tej funkcji oraz przekazanie jej Remiguszowi Lichocie (O/Chrzanów). Kol. Zieliński w dalszym ciągu pozostaje członkiem Zarządu Głównego PTT.


  Delegaci z oddziału Chrzanów
 Po zakończeniu obrad


Na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTT, nasz Oddział reprezentowali: Remigiusz Lichota, Marcin Rozmus, Marcin Ryś, Marcin Kornecki, Józef Haduch i Stanisław Zając. Popołudniu po zakończeniu obrad nasi delegaci zrobili też krótki spacer po Łopusznej zwiedzając "Tischnerówkę" - z izbą pamięci ks. Józefa Tischnera, grób ks.prof. J.Tischnera, kościół drewniany z XV w. pw. Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej oraz Dwór Tetmajerów z XVIII w.
 
 


 " Tischnerówka "
 Kościół drewniany z XV w.  Dwór Tetmajerów