SKK PTT przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie PDF Drukuj Email

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZEGO PTT PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 IM. KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA W CHRZANOWIE

     Informuję, że w odpowiedzi na wniosek z dnia 12 czerwca 2012 roku podpisany przez trzydziestu pięciu uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie, Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie podjął uchwałę powołującą do życia Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 15 czerwca 2012 roku na zorganizowanym zebraniu założycielskim, które odbyło się w Gimnazjum Nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie.  W spotkaniu oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: prezes Remigiusz Lichota, skarbnik Marcin Ryś oraz członkowie: Barbara Wawrzyniak, Marcin Kornecki, Andrzej Marcinek i przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Haduch, uczestniczyła Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 pani dyrektor Maria Dobrzyńska oraz pani w-ce dyrektor Bogumiła Boho jak też nauczyciele: pan Rafał Gałaś i pani Alina Wróbel oraz uczniowie. Na spotkanie przyjechał również z Krakowa przedstawiciel Zarządu Głównego PTT, w-ce prezes Towarzystwa Nikodem Frodyma.

 fot.1 Wręczanie legitymacji członkowskich

    O godzinie 9.15 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w sali. Został wprowadzony Sztandar PTT. Następnie  prezes chrzanowskiego oddziału Remigiusz Lichota przybliżył historię PTT oraz w pokazie multimedialnym zaprezentował działalność chrzanowskiego Oddziału PTT. Po prezentacji nowym członkom zostały wręczone legitymacje PTT przez wiceprezesa ZG PTT Nikodema Frodymę . W dalszej części spotkania członkowie Zarządu Oddziału podjęli uchwałę o założeniu Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT przy Gimnazjum Nr.1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie. Po podjęciu uchwały nauczyciele oraz uczniowie wybrali Zarząd Koła SKK PTT. Na prezesa został wybrany pan Rafał Gałaś, sekretarza pani Joanna Potoczek, a skarbnika  pani Alina Wróbel. Nowo wybranym członkom Zarządu SKK PTT zostały wręczone książeczki GOT PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka pamiątkowych zdjęć i wyprowadzono sztandar PTT.  

fot.2 Pamiątkowe zdjęcie członków SKK PTT, dyrekcji PG nr 1 i Zarządu Oddziału

   Na spotkanie założycielskie przyjął zaproszenie pan Marek Oratowski  z gazety „Przełom” Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej.

fot.3 Wspólne zdjęcie z dyrekcją PG nr 1, Zarządem SKK PTT, v-ce prezesem ZG PTT i Zarządem Oddziału PTT Chrzanów

      W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrekcji Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką górską.

 

Z tatrzańskim pozdrowieniem
 
Prezes


Remigiusz Lichota