I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach - "Tatry" PDF Drukuj Email


Pierwszy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach „Tatry”

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


 

  Konkurs został zorganizowany 29.11.2012 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.


  Patronat honorowy nad konkursem objął pan Adam Potocki, Starosta Powiatu Chrzanowskiego oraz pan Szymon Baron, Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.


  Organizatorami konkursu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.


  Do konkursu przystąpili uczniowie z 7 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT z Powiatu Chrzanowskiego.


  O godzinie 11.00 wszyscy zgromadzili się w sali konkursowej. Po przywitaniu uczestników i zaproszonych gości oraz po krótkiej części artystycznej, pan dyrektor PCE, Mariusz Wacławek wspólnie z prezesem PTT Oddziału Chrzanów, Remigiuszem Lichotą zaprosili do konkursu, życząc uczestnikom powodzenia

 Fot.1 Członkowie komisji


  O godzinie 11.34 uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów składających się z 60 pytań, które zostały przygotowane przez przewodnika tatrzańskiego Janusza Sadzikowskiego. Zmagania trwały godzinę. O 12.34 sześcioosobowa komisja w składzie: przewodniczący Remigiusz Lichota oraz członkowie Małgorzata Mazgaj, Andrzej Marcinek, Marcin Ryś, Marcin Kornecki i Bogumił Ryś, przystąpiła do sprawdzania testów. W tym czasie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w prezentacji pani Liliany Armatys, Specjalistki ds. Służby Leśnej w Nadleśnictwie Chrzanów, która opowiedziała o formach ochrony przyrody w Tatrach. Drugą prezentację przedstawił pan Grzegorz Wiśniewski- prezes SKK PTT przy I LO w Chrzanowie. Jej tematem była działalność SKK PTT przy 1 LO.


 Fot.2 Uczestnicy konkursu w trakcie rozwiązywania testu o Tatrach


  Następnie pan Starosta, pan Dyrektor PCE oraz Prezes PTT Oddziału Chrzanów ogłosili wyniki i wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu.


W kategorii szkół gimnazjalnych:

* 1 miejsce: Wojciech Kasperek z PG nr 2 w Chrzanowie.

* 2 miejsce: Wojciech Kapuściński z PG nr 4 w Chrzanowie.

* 3 miejsce: Karolina Hojowska z PG nr 1 w Chrzanowie.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

* 1 miejsce: Krzysztof Jania z I LO W Chrzanowie.

* 2 miejsce: Magdalena Dorynek z ZSECh w Trzebini.

* 3 miejsce: Piotr Tompalski z Publicznego Społecznego Liceum w Trzebini.


W kategorii najlepsze szkoły gimnazjalne:

* 1 miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie.

* 2 miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie.

* 3 miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Libiążu.


W kategorii najlepsze szkoły ponadgimnazjalne:

* 1 miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie.

* 2 miejsce: Zespół Szkół w Libiążu.

* 3 miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.Fot.3 Ogłoszenie wyników konkursu


  Po wręczeniu pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych nastąpiły podziękowania i gratulacje uczestnikom za trud i chęci włożone w  przygotowania się do konkursu oraz za zainteresowanie tematyką Tatr. Prezes PTT Oddziału Chrzanów zapowiedział również przyszłoroczny konkurs, którego tematem będą Bieszczady i zachęcił obecnych do uczestnictwa w nim. Spotkanie zakończyło się około 14.30 występem wokalno-instrumentalnym.


  W tym miejscu składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konkurs się odbył. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Chrzanowskiego oraz Prezesowi PTT, którzy objęli nasz konkurs swoim honorowym patronatem. Równie serdecznie dziękujemy współorganizatorom: Panu Dyrektorowi, Nauczycielom oraz Uczniom Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Pani Lilianie Armatys, Panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, a także patronom medialnym: Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, tygodnikowi ziemi chrzanowskiej „Przełom”, „Gazecie Krakowskiej” oraz Małopolskiemu Systemowi Informacji Turystycznej.


  Szczególne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, ponieważ bez nich konkurs by się nie odbył.      

                                                           

Z tatrzańskim pozdrowieniem,


Remigiusz Lichota

 

* Fotorelacja 1 - zdj. R.Lichota

* Fotorelacja 2 - zdj. M.Ryś