SKK PTT przy II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K.Baczyńskiego w Chrzanowie PDF Drukuj Email

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZEGO PTT PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO w CHRZANOWIE


   Informuję, że w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2013 r. podpisany przez 29 uczniów i nauczycieli II LO w Chrzanowie Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie w dniu 26.02.2013 r. na zorganizowanym zebraniu założycielskim, które odbyło się w w/w szkole, podjął uchwałę powołującą do życia Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Oddziale w Chrzanowie.


fot.1 Otwarcie spotkania


   W spotkaniu oprócz zaproszonego Zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: prezes Remigiusz Lichota, skarbnik Marcin Ryś oraz członkowie Małgorzata Mazgaj i Andrzej Marcinek, uczestniczył Pan Dyrektor II LO Andrzej Bieda, nauczyciele: Pani Katarzyna Pilch, Pani Mirosława Sojka i Pani Magdalena Baliś oraz uczniowie. Na spotkanie założycielskie przyjął zaproszenie Pan Marek Oratowski z Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”.fot.2 Wręczanie legitymacji członkowskich


   O godzinie 11.00 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w sali geograficznej. Został wprowadzony sztandar Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Następnie Prezes chrzanowskiego Oddziału PTT po powitaniu zgromadzonych, przybliżył historię PTT oraz opowiedział o działalności chrzanowskiego Oddziału.fot.3 Pamiątkowe zdjęcie członków SKK PTT przy II LO i Zarządu Oddziału


   W kolejnej części spotkania Pan Dyrektor wraz z Prezesem chrzanowskiego PTT wręczyli legitymacje członkowskie oraz zawieszki z logiem Oddziału 29 uczniom i nauczycielom. Następnie Zarząd podjął uchwałę o założeniu przy II LO w Chrzanowie Szkolnego Koła PTT. Po podjęciu uchwały nauczyciele oraz uczniowie wybrali pięcioosobowy Zarząd SKK PTT. Prezesem SKK PTT przy II LO w Chrzanowie została Pani Katarzyna Pilch, sekretarzem została Pani Mirosława Sojka, skarbnikiem Pani Magdalena Baliś a członkami - kolega Wojciech Kasprzyk oraz koleżanka Paula Pająk. Nowo wybranym członkom Zarządu SKK PTT wręczono odznaki organizacyjne z kozicą i książeczki OKT MSB PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka pamiątkowych zdjęć, a następnie wyprowadzono sztandar PTT.

   Dziękujemy Dyrekcji II LO w Chrzanowie za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką górską.


Prezes


Remigiusz Lichota FOTORELACJA 1  - zdj. R.Lichota

 FOTORELACJA 2  - zdj.M.Ryś

 FOTORELACJA 3  - zdj.K.Kaszyca