IX WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj Email

IX Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału PTT w Chrzanowie


  W środę 18 września 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Głównym celem Zgromadzenia było podsumowanie działalności Oddziału za ostatnie trzy lata, wybór nowych władz Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd PTT.Fot.1  Uczestnicy Zgromadzenia

  Zebranie rozpoczął prezes Remigiusz Lichota. Po przywitaniu zebranych członków Oddziału oraz zaproszonego w-ce prezesa Zarządu Głównego Nikodema Frodymy, dalsze prowadzenie obrad powierzono Markowi Piwczykowi - przewodniczącemu Zgromadzenia oraz Bożenie Jopek - sekretarzowi. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału przedstawił Remigiusz Lichota, sprawozdanie finansowe - Marcin Ryś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Józef Haduch, a sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Jerzy Boratyński. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. W dalszym toku zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz, komisji i delegatów. Poniżej zaprezentowano wyniki wyborów: 
Fot.2  Nowe władze IX kadencji Oddziału Chrzanów PTT


Zarząd:
Prezes – Remigiusz Lichota
Skarbnik – Marcin Ryś
Sekretarz – Marcin Rozmus
Członek – Małgorzata Mazgaj
Członek - Barbara Wawrzyniak
Członek – Andrzej Marcinek
Członek – Bogumił Ryś
Członek – Ireneusz Stojak 
Fot.3  Zarząd Oddziału


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Józef Haduch
Zastępca Przewodniczącego – Mariusz Ryńca
Sekretarz – Wiesław Kurowski
Członek - Paweł Gąsiorek 
Fot.4  Komisja Rewizyjna


Sąd Koleżeński:
Przewodniczący – Bożena Jopek
Sekretarz – Adam Biel
Członek – Stanisław Zając 
Fot.5  Sąd Koleżeński

 

Delegaci na Zjazd PTT:

Paweł Gąsiorek, Józef Haduch, Wiesław Kurowski, Remigiusz Lichota, Andrzej Marcinek, Marcin Rozmus, Mariusz Ryńca, Bogumił Ryś, Marcin Ryś


Delegaci rezerwowi:

Małgorzata Mazgaj, Bożena Mazur, Ireneusz Stojak

 

Remigiusz Lichota