IX Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem PDF Drukuj Email

  

   W sobotę 16 listopada o godzinie 10.30 przed rozpoczęciem Zjazdu odbyła się uroczysta Msza Święta w Kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach, po której nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 10 rocznicę śmierci  Macieja Mischke, który był człowiekiem wielkiego formatu, taternikiem i alpinistą, narciarzem i ratownikiem, prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, członkiem honorowym Polskiego Związku Alpinizmu oraz seniorem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W uroczystości tej uczestniczyli również delegaci z Oddziału chrzanowskiego PTT.

 
 

Odsłonięcie tablicy  upamiętniającej 10 rocznicę śmierci M.Mischke na Wiktorówkach


    Po obchodach na Wiktorówkach wszyscy delegaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie o godzinie 14.00 w pierwszym terminie rozpoczęły się obrady Zjazdu. Podczas nich odbyło się uroczyste nadanie godności członka honorowego PTT, które otrzymali: prof. Zbigniew Wójcik, Dyrektor TPN Paweł Skawiński oraz Józef Michlik „Baca”. Następnie wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Jednym z odznaczonych został prezes naszego Oddziału – Remigiusz Lichota, który z rąk Andrzeja Harężlaka - wicewojewody małopolskiego otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, a z rąk prezesa Szymona Barona - Złotą Odznakę z Kosówką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego za szczególne zasługi dla PTT oraz wkład pracy w formowanie odrodzonego Towarzystwa.

 
 

Prezes Oddziału Chrzanów Remigiusz Lichota otrzymuje odznakę honorową za zasługi dla turystyki


   Ostatnim punktem pierwszego dnia zjazdu był wybór nowego prezesa PTT. Zaszczyt ten przypadł Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej naszego Oddziału – koledze Józefowi Haduchowi. Nad przebiegiem obrad czuwała Komisja Mandatowo – Wyborcza, której przewodniczącym został wybrany sekretarz naszego Zarządu – kol. Marcin Rozmus. W składzie sekretariatu Zjazdu znalazł się członek zarządu naszego Oddziału – kol. Bogumił Ryś.

 
 

Ekspoze nowego prezesa kol. Józefa Haducha


   W drugim dniu obrad przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Delegaci z naszego Oddziału weszli w skład:

* Zarządu Głównego – kol. Remigiusz Lichota jako wiceprezes oraz kol. Mariusz Ryńca jako sekretarz.
* Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Marcin Ryś.
* Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Paweł Gąsiorek.


Pełny skład nowych Władz PTT w IX kadencji 2013 - 2016
Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego IX kadencji

    Następnie poddano głosowaniu uchwały w sprawie zmian Statutu. Kolejnym punktem obrad była dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie programu Towarzystwa.  Na zakończenie Zjazdu przewodniczący Komisji Wnioskowej przedstawił sprawozdanie, po którym to nastał czas na wolne wnioski oraz zamknięcie obrad Zjazdu.


Delegaci Oddziału Chrzanów na IX Zjeździe PTT

 

 Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie

 


Galeria IX Zjazdu PTT

Odsłonięcie tablicy M.Mischke na Wiktorówkach - zdj. R.Lichota

galeria 1 dzień - zdj. R.Lichota

galeria 2 dzień - zdj. R.Lichota

galeria zjazdu - zdj. M.Rozmus