II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach - "Bieszczady" PDF Drukuj Email


Drugi Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach

„Bieszczady”

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


 

  Konkurs został zorganizowany 28.11.2013 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Adam Potocki, Starosta Powiatu Chrzanowskiego.      

  Organizatorami konkursu było Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.

  Do konkursu przystąpiło 38 uczniów z 8 szkół gimnazjalnych, 1 szkoły podstawowej, 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 5 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT z Powiatu Chrzanowskiego.

  O godzinie 11.00 wszyscy zgromadzili się w sali konkursowej. Po przywitaniu uczestników i zaproszonych gości oraz po krótkiej części artystycznej, Pan dyrektor PCE, Mariusz Wacławek, wspólnie z Prezesem PTT Oddziału Chrzanów, Remigiuszem Lichotą, zaprosili do konkursu, życząc uczestnikom powodzenia.

 Fot.1 Członkowie komisji


   O godzinie 11.28 uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów składających się z 30 pytań, które przygotowali przewodnicy beskidzcy PTT – Janusz Foszcz i Remigiusz Lichota. Zmagania trwały 30 minut. O godzinie 11.58 pięcioosobowa komisja w składzie: przewodniczący Adam Biel oraz członkowie Józef Ryś, Marcin Ryś, Marcin Kornecki i Bogumił Ryś, przystąpiła do sprawdzania testów. W tym czasie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w prezentacji pana Zygmunta Jelenia, przewodnika beskidzkiego. Tematem prezentacji była wyprawa na Krym.


 Fot.2 Uczestnicy konkursu w trakcie rozwiązywania testu o Bieszczadach


   Następnie przewodniczący Komisji konkursowej pan Adam Biel odczytał wyniki, po których pan Dyrektor PCE oraz Prezes PTT Oddziału Chrzanów wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu.


W kategorii szkół gimnazjalnych:

* 1 miejsce: Weronika Komala z PG nr 3 w Chrzanowie.

* 2 miejsce: Katarzyna Norys z Gimnazjum nr 1 w Libiążu.

* 3 miejsce: Kamil Kaczka z Gimnazjum nr 3 w Trzebini.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

* 1 miejsce: Karol Maj z II LO W Chrzanowie.

* 2 miejsce: Grzegorz Smętek z ZS w Libiążu.

* 3 miejsce: Gabriela Haber z I LO w Chrzanowie.


W kategorii najlepsze szkoły gimnazjalne:

* 1 miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Chrzanowie.

* 2 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Trzebini.

* 3 miejsce: Zespół Szkół w Jankowicach.


W kategorii najlepsze szkoły ponadgimnazjalne:

* 1 miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie.

* 2 miejsce: Zespół Szkół w Libiążu.

* 3 miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w ChrzanowieFot.3 Ogłoszenie wyników konkursu


    Po wręczeniu pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych nastąpiły podziękowania i gratulacje uczestnikom za trud i chęci włożone w przygotowania się do konkursu oraz za zainteresowanie tematyką Bieszczad. Prezes PTT Oddziału Chrzanów zapowiedział również przyszłoroczny konkurs, którego tematem będą Gorce i zachęcił obecnych do uczestnictwa w nim. Spotkanie zakończyło się około godz. 14.00 wspólnym zdjęciem pamiątkowym.

    Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konkurs się odbył. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Chrzanowskiego, który objął nasz konkurs swoim honorowym patronatem. Równie serdecznie dziękujemy współorganizatorom: Panu Dyrektorowi, Nauczycielom oraz Uczniom Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Panu Zygmuntowi Jeleniowi, a także patronom medialnym: Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej i tygodnikowi ziemi chrzanowskiej „Przełom”.

   Serdecznie dziękujemy też Urzędowi Miasta Chrzanowa, Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie oraz Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Chrzanowie, którzy wraz z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim Oddziałem w Chrzanowie sponsorowali nagrody dla uczestników konkursu.

                                                           

Remigiusz Lichota

 

* Fotorelacja - zdj. R.Lichota