Walne zebranie SKK PTT przy I LO w Chrzanowie PDF Drukuj Email

 

NOWE WŁADZE W SKK PTT PRZY I LO W CHRZANOWIE

 

   W dniu 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 11.55 odbyło się walne zebranie członków Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. W zebraniu brało udział 17 członków koła. Gościem honorowym walnego zebrania był prezes Oddziału PTT w  Chrzanowie pan Remigiusz Lichota.


 

   W czasie zebrania sekretarz koła pani Barbara Wawrzyniak przedstawiła plan zebrania, który został zaakceptowany przez obecnych, a następnie za zgodą członków poprowadziła zebranie. Przedstawiła sprawozdanie z trzyletniej działalności koła, a pan Remigiusz Lichota podziękował odchodzącemu zarządowi za pracę w latach 2011 – 2014. Członkowie koła udzielili absolutorium odchodzącemu zarządowi. 

   Kolejnym punktem zebrania było wyłonienie komisji mandatowo – skrutacyjnej. Członkami komisji zostały: Gabriela Haber, Katarzyna Ladra i Maria Poznańska. Następnie odbyły się wybory, zgłoszono kandydatów do zarządu i po uzyskaniu zgody na kandydowanie przeprowadzono głosowanie.

   W wyniku wyborów wyłoniono zarząd: prezesem została  Barbara Wawrzyniak, sekretarzem  Joanna Mamica, skarbnikiem  Robert Daszyk.
Na zakończenie zebrania nowy zarząd przedstawił plany na najbliższe miesiące, w tym plany wyjazdu na akcję Sprzątamy  Beskidy z PTT w rejonie Turbacza.


Barbara Wawrzyniak


FOTORELACJA 1