Nasz oddział w KRS PDF Drukuj Email

22.04.2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału PTT w Chrzanowie podjęło jednomyślną uchwałę o rozpoczęciu procedur w celu uzyskania osobowości prawnej Oddziału.

18.06.2009r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydziału Gospodarczego złożono odpowiednie dokumenty do rejestracji.

30.06.2009r. Sąd Rejonowy postanowił  wpisać Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.

02.07.2009r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS o nr 0000332365

16.08.2012r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy wydał zaświadczenie o przyznaniu statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego)

Informacje o wpisie w KRS można znaleźć na stronie: 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu