X Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem PDF Drukuj Email

X Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT – Kuźnice, 11-12 czerwca 2016 r.


   11 i 12 czerwca 2016 r. w Zakopanem, w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, miał miejsce X Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wśród 100 delegatów znaleźli się zaproszeni goście, na czele z zastępcą Wojewody Małopolskiego, panem Piotrem Ćwikiem oraz Starostą Powiatu Tatrzańskiego, panem Piotrem Bąkiem.

   Pierwszego dnia uczciliśmy minutą ciszy zmarłych członków PTT minionej kadencji. Następnie nadszedł czas na wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych, które wręczali pan Piotr Ćwik oraz ustępujący prezes ZG - pan Józef Haduch. Po wysłuchaniu sprawozdań ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego PTT IX kadencji. Wybrano także nowego prezesa PTT, którym został Wojciech Szarota. Następnie udaliśmy się na Mszę Świętą do kaplicy w budynku Dyrekcji TPN, którą poprowadził ks. Józef Drabik - kapelan PTT. Po Mszy odbyła się krótka przerwa, po której wszyscy chętni mieli okazję wysłuchać wspaniałego i zajmującego wykładu prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieja - Rektora Uniwersytetu Opolskiego, autora „Kresowej Atlantydy”. Po wykładzie można było nabyć publikacje Profesora.


Delegaci Oddziału Chrzanów na X Zjeździe PTT


   Kolejnego dnia delegaci wybrali nowy Zarząd Główny PTT oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Prezes naszego Oddziału Remigiusz Lichota został członkiem Prezydium ZG, Marcin Ryś członkiem Zarządu Głównego, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Wiesława Kurowskiego. Podczas Zjazdu nasi delegaci byli członkami Komisji Skrutacyjnej - Jarosław Niechciał i Komisji Mandatowo-Wyborczej - Michał DymekW czasie spotkania dyskutowaliśmy o sprawach ważnych i bliskich działaniom PTT. Dokonano też niewielkich zmian w Statucie.

Remigiusz Lichota


Fotogalerie z X Zjazdu 

10.06.2016 - ostatnie posiedzenie ZG PTT IX kadencji - zdj. R.Lichota

11.06.2016 - dzień 1 - zdj. R.Lichota

12.06.2016 - dzień 2 - zdj. R.Lichota

11.06.2016r. - zdj. J.Kołacz

12.06.2016r. - zdj. J.Kołacz