SKK PTT przy SP w Myślachowicach PDF Drukuj Email

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU W CHRZANOWIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYŚLACHOWICACH


   W dniu 3 grudnia 2018 roku odbyło się zebranie założycielskie w Szkole Podstawowej w Myślachowicach. W spotkaniu oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: Prezes Remigiusz Lichota, Sekretarz Bogumił Ryś oraz członkowie Zarządu Oddziału: Andrzej Marcinek, Janusz Kołacz, uczestniczyła również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myślachowicach Pani Agnieszka Godyń, a także nauczyciele: Pani Iwona Leś-Kubik i Pani Małgorzata Janota-Palusińska oraz uczniowie.
   O godzinie 10.00 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w nowej sali gimnastycznej. Po powitaniu zgromadzonych przez Panią Dyrektor, Pan Remigiusz Lichota przybliżył historię PTT oraz opowiedział o działalności chrzanowskiego Oddziału. Następnie Prezes Oddziału wraz z Panią Dyrektor wręczyli legitymacje członkowskie PTT uczniom i nauczycielom.

 

   W dalszej części spotkania nauczyciele oraz uczniowie wybrali Zarząd Szkolnego Koła PTT. Prezesem została Pani Iwona Leś-Kubik, Sekretarzem i Skarbnikiem Pani Małgorzata Janota-Palusińska. Na ręce Pani Prezes została przekazana kronika oraz Pamiętnik PTT. Na zakończenie spotkania Pan Remigiusz Lichota odpowiadał na pytania uczniów, a następnie wykonano kilka pamiątkowych zdjęć.

 

   Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Myślachowicach za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką.


Remigiusz LichotaFOTORELACJA 1 >>>    Autorami zdjęć są: Andrzej Marcinek, Janusz Kołacz i Remigiusz Lichota

FOTORELACJA 2 >>>    Autorem zdjęć  jest Janusz Kołacz