SKK PTT przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S.Staszica w Chrzanowie PDF Drukuj Email

     Pragnę poinformować, iż w odpowiedzi na wniosek z dnia 7 marca 2011 roku podpisany przez  dwudziestu czterech uczniów i nauczycieli z chrzanowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, Zarząd Oddziału PTT w Chrzanowie podjął uchwałę powołującą do życia Szkolne Koło Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Stało się to 13 kwietnia 2011 roku na zorganizowanym zebraniu założycielskim, które odbyło się w I LO w Chrzanowie.


 
Fot.1 Wręczenie legitymacji PTT
 
    W spotkaniu oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: prezes Remigiusz Lichota, skarbnik Marcin Ryś oraz członkowie: Barbara Wawrzyniak, Marcin Kornecki i przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Haduch, uczestniczyła Dyrekcja I LO: pani dyrektor Bożena Bierca oraz pan w-ce dyrektor Marek Śliwa jak też nauczyciele: Barbara Wawrzyniak, Grzegorz Wiśniewski, Robert Daszyk oraz uczniowie. Swoją obecnością uświetnili tę uroczystość przedstawiciele Zarządu Głównego PTT: prezes Towarzystwa Szymon Baron i w-ce prezes Nikodem Frodyma.


 
Fot.2 Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu legitymacji PTT
 
   O godzinie 16.00 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w sali i nastąpiło wprowadzenie sztandaru PTT. Kolejnym punktem spotkania było przemówienie Pani Dyrektor Bożeny Biercy, a następnie przybliżenie przez prezesa Szymona Barona historii PTT. Dalej głos zabrał prezes chrzanowskiego oddziału Remigiusz Lichota. Po przedmowie nowym członkom zostały wręczone legitymacje PTT przez prezesa Szymona Barona i wiceprezesa Nikodema Frodymę . Po części oficjalnej wyprowadzono sztandar i odbyła się krótka prelekcja pokazująca dotychczasową działalność Koła Krajoznawczego działającego przy I LO z lat 2003-2011, zaprezentowana  przez panią Barbarę Wawrzyniak.
 

Fot.3 Pamiątkowe zdjęcie Dyrekcji I LO w Chrzanowie, ZG PTT, ZO PTT w Chrzanowie i opiekunów SKK PTT.

   Kolejno odbyły się wybory do władz SKK PTT.  Prezesem obrany został pan Grzegorz Wiśniewski, sekretarzem pani Barbara Wawrzyniak, a skarbnikiem pan Robert Daszyk. Nowo wybranym członkom Zarządu SKK PTT zostały wręczone odznaki PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka pamiątkowych zdjęć.
 
W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrekcji I LO za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką górską.
 
Z tatrzańskim pozdrowieniem
 
Prezes

Remigiusz Lichota
 
 

Fotorelacja (zdj. R.Lichota)