SKK PTT przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z założenia Koła Krajoznawczego PTT w Szkole Podstawowej w Myślachowicach.


  Dnia 21 czerwca 2013 roku założone zostało Koło Krajoznawcze PTT przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach. W jego skład weszło dwadzieścia dziewięć osób, w tym trzech nauczycieli i sześciu opiekunów oraz dwudziestu uczniów, a także przyszłych uczniów tej szkoły. Oprócz zaproszonego Zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT, który reprezentowali: Prezes Remigiusz Lichota, Skarbnik Marcin Ryś, Sekretarz Marcin Rozmus oraz członkowie: Barbara Wawrzyniak, Małgorzata Mazgaj, Andrzej Marcinek i Marcin Kornecki udział w spotkaniu wzięła też Pani Dyrektor Jolanta Muskała.fot.1 Wręczanie legitymacji członkowskich


  Kiedy wszyscy zainteresowani byli zgromadzeni, do klasy wprowadzano Sztandar PTT. Następnie  Prezes Remigiusz Lichota przywitał wszystkich obecnych, przybliżył historię PTT oraz Oddziału PTT w Chrzanowie. W dalszej części, członkowie Zarządu Oddziału podjęli uchwałę o przyjęciu nowych członków do Oddziału, oraz uchwałę o założeniu Szkolnego Koła Krajoznawczego PTT w Szkole Podstawowej w Myślachowicach. Po podjęciu uchwał, Prezes Remigiusz Lichota wręczał nowym członkom legitymacje PTT.fot.2 Wręczanie legitymacji członkowskich


  Kolejno nauczyciele oraz uczniowie wybrali Zarząd swojego Koła SKK PTT. Prezesem została Pani Małgorzata Wojtkowska- Dyrektor Domu Kultury, Sekretarzem Pani Katarzyna Kaczara, a Skarbnikiem Pani Dyrektor Jolanta Muskała. Nowo wybranym członkom Zarządu SKK PTT wręczano książeczki GOT PTT i odznaki organizacyjne z kozicą. fot.3 Pamiątkowe zdjęcie członków SKK PTT przy Szkole Podstawowej w Myślachowicach i Zarządu Oddziału

 

  Na zakończenie spotkania podarowano na ręce Pani Prezes kronikę oraz wykonano kilka pamiątkowych zdjęć i wyprowadzano sztandar PTT. W tym miejscu pragniemy podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Myślachowicach za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał, a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką górską.

 

 

 Z tatrzańskim pozdrowieniem

 

Prezes


Remigiusz Lichota