Relacja z Jubileuszu 60 lecia PDF Drukuj Email

 

 W 2008 roku przypadają dwie ważne rocznice -  135-ta powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz 60-ta powstania w Chrzanowie Oddziału PTT.  Nasz Oddział PTT w uroczysty sposób obchodził oba jubileusze w sobotę 29 listopada 2008 r.

Jubileuszowi  przewodził Komitet Honorowy pod patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa,  Ryszarda Kosowskiego, w skład którego wchodzili:  Krzysztof Zubik (Przewodniczący Rady Miasta Chrzanowa), Janusz Szczęśniak (Starosta Powiatu Chrzanowskiego),  ks. dziekan Wojciech Bryja (Proboszcz Parafii MB Różańcowej),  Piotr Majcherczyk (Prezes Bumar – Fablok S.A.),  Zdzisław Wołos (Prezes Banku Spółdzielczego), Alicja Molenda (Wydawca Tygodnika „Przełom”),  Jan Smółka (Dyrektor MOKSiR) i   Zbigniew Mazur (Dyrektor Muzeum w Chrzanowie).

Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w intencji PTT,  która została odprawiona pod przewodnictwem ks. Władysława Zązla, kapelana Związku Podhalan, w koncelebrze z księżmi współpracującymi z naszym Oddziałem przy redakcji „Orła Skalnego”: ks dr Stefanem Misińcem,  ks. dr Lucjanem Bielasem, ks. Adamem Ogiegło oraz kapelanem PTT ks. Józefem Drabikiem. Ksiądz kapelan wygłosił okolicznościowe  kazanie, w którym podkreślił znaczenie jubileuszy w życiu jednostki i grup społecznych, takich jak nasze stowarzyszenie. Mszę św. wzbogacił śpiew i muzyka kapeli „To co trza” . Kapelę tworzyły  góralskie dziewczyny z Kamesznicy i Milówki.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali teatralnej MOKSiR. W części oficjalnej głos zabrał prezes Oddziału PTT w Chrzanowie inż. Stanisław Trębacz, który w krótkim zarysie przypomniał 60. letnią historię naszego Oddziału PTT. Z historią  PTT w Chrzanowie czytelnicy „Orła Skalnego” mają możliwość zapoznać się w ostatnim numerze 47(12). Dokładna historia została opisana w okolicznościowej monografii „60 -lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie”, autorstwa prezesa Stanisława Trębacza, którą można było nabyć na stoiskach przed wejściem na salę teatralną.  Monografię udało się wydać przy pomocy Muzeum w Chrzanowie.

Początki działalności PTT w naszym mieście sięgają roku 1948 roku, kiedy to  przy  Pierwszej Fabryce Lokomotyw  „Fablok” wśród miłośników turystyki powstało Koło PTT. Pierwszym prezesem został Ludwik Łogiewa, dyrektor Fabloku. Działalność towarzystwa trwała do roku 1950, kiedy to decyzją władz komunistycznych zlikwidowano PTT. Drugi rozdział działalności rozpoczyna się w 1981 roku. Na fali odnowy grupa entuzjastów z różnych stron Polski przystąpiła do reaktywowania naszego towarzystwa. Wśród nich był późniejszy wieloletni prezes i motor naszej działalności Stanisław Trębacz. Starania o rejestrację były usłane cierniami i zakończyły się dopiero w 1988 roku. Rok później ZG PTT powołał Oddział PTT w Chrzanowie.

Obecnie trwa VII kadencja działalności PTT w Chrzanowie. 19 lat, które upłynęły od  powołania Oddziału  to okres bujnego rozwoju. Zorganizowano wiele wycieczek, spotkań z wybitnymi ludźmi gór oraz rozpoczęto wydawanie  kwartalnika „Orzeł Skalny”. Nasza działalność została dostrzeżone przez   władze towarzystwa i państwowe. Sześciu naszych członków zostało wyróżnionych „Złotą odznaką z kosówką” . Identyczne wyróżnienie uzyskał jako jeden z czterech w Polsce nasz Oddział. Wieloletni prezes Stanisław Trębacz otrzymał godność Członka Honorowego PTT oraz odznakę resortową „Za zasługi dla  turystyki”. Natomiast prezydent Rzeczypospolitej nadał prezesowi Złoty Krzyż Zasługi. Następnie prezes ZG PTT Włodzimierz Janusik wręczył najwyższe odznaczenie PTT „Złotą odznakę z kosówką” Piotrowi Majcherczykowi i Zdzisławowi Wołosowi za zasługi wniesione  na rzecz Oddziału PTT w Chrzanowie. Listy gratulacyjne i dyplomy na ręce prezesa Stanisława Trębacza wręczyli przedstawiciele władz samorządowych Chrzanowa, Muzeum, MOKSiR, Bumar- Fablok i O/PTTK w Chrzanowie.

Część artystyczną  „Posiady góralskie na wesoło” prowadził   kapelan Związku Podhalan  ks. Władysława Zązel w stroju górala podhalańskiego. Ten znakomity gawędziarz w programie urozmaiconym akcentami patriotycznymi z wielką swadą i humorem w gwarze podhalańskiej wzbudził wielki aplauz ponad 200 osobowej publiczności. Jego wystąpienie uświetniła czteroosobowa  kapela urodziwych góralek z Beskidu Żywieckiego. Na zakończenie Jubileuszu w foyer sali teatralnej odbył się bankiet dla zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele ZG PTT  z prezesem Włodzimierzem  Janusikiem, prezesi najbliższych oddziałów PTT (Kraków, Jaworzno), sponsorzy, szacowni prelegenci i współautorzy  „Orła Skalnego”  oraz członkowie Zarządu Oddziału PTT. Sponsorem Jubileuszu był Bumar Fablok za co składamy serdecznie podziękowanie.

Jan Poręba


Jubileusz w obiektywie:

zdjęcia  J.Poręba

zdjęcia  M.Ryś